Tổ chức sự kiện - Cung cấp nhân sự - Cho thuê thiết bị sự kiện

Sự Kiện Mới

Trang trí Thôi Nôi bé Thiên Phúc
';

Trang trí Thôi Nôi bé Thiên Phúc

Khai trương Trà sữa RoyalTea Chi Nhánh Nguyễn Thị Minh Khai
';

Khai trương Trà sữa RoyalTea Chi Nhánh Nguyễn Thị Minh Khai

Tổ chức khai Trương RoyalTea Quận 1
';

Tổ chức khai Trương RoyalTea Quận 1

Tổ chức Sự kiện Khai trương công ty PLB Việt Nam
';

Tổ chức Sự kiện Khai trương công ty PLB Việt Nam

Tổ chức sinh nhật Hà Trang
';

Tổ chức sinh nhật Hà Trang

Tổ chức Sinh nhật Hải Nam
';

Tổ chức Sinh nhật Hải Nam

Tổ chức sự kiện Lễ Khánh Thành nhà máy REDSUN
';

Tổ chức sự kiện Lễ Khánh Thành nhà máy REDSUN

Cho thuê âm thanh chương trình Hồng Đức Yêu Thương
';

Cho thuê âm thanh chương trình Hồng Đức Yêu Thương

Trang trí bóng khai trương Organe house quận 5
';

Trang trí bóng khai trương Organe house quận 5

Cho thuê âm thanh chương trình tri ân trường Hồng Đức
';

Cho thuê âm thanh chương trình tri ân trường Hồng Đức