Tổ chức sự kiện - Cung cấp nhân sự - Cho thuê thiết bị sự kiện

Sự Kiện Mới

Cho thuê âm thanh chương trình Hồng Đức Yêu Thương
';

Cho thuê âm thanh chương trình Hồng Đức Yêu Thương

Trang trí bóng khai trương Organe house quận 5
';

Trang trí bóng khai trương Organe house quận 5

Cho thuê âm thanh chương trình tri ân trường Hồng Đức
';

Cho thuê âm thanh chương trình tri ân trường Hồng Đức

Lễ khai trương công ty Lê Trần Plastic tại Long An
';

Lễ khai trương công ty Lê Trần Plastic tại Long An

Tổ chức sự kiện Quốc tế thiếu nhi ICON 56
';

Tổ chức sự kiện Quốc tế thiếu nhi ICON 56

Lễ khởi công Cơ sở làm việc CTY TNHH Kỹ thuật quản lý bay
';

Lễ khởi công Cơ sở làm việc CTY TNHH Kỹ thuật quản lý bay

Trang trí bong bóng trường học Hoa Lan
';

Trang trí bong bóng trường học Hoa Lan

Tổ chức sự kiện hội thảo Microsoft
';

Tổ chức sự kiện hội thảo Microsoft

Cho thuê âm thanh ánh sáng offline Mì Gõ
';

Cho thuê âm thanh ánh sáng offline Mì Gõ

Tổ chức sự kiện Chào Xuân 2017 tại Trương Vĩnh Ký
';

Tổ chức sự kiện Chào Xuân 2017 tại Trương Vĩnh Ký